Dr Frans Wesling

Seks therapie en counceling/relatie therapie.

In veel gevallen kunnen seksuele problemen niet los gezien worden van een breder onderliggend psychologisch relationeel probleem. Om weer een gezonde seksuele relatie te kunnen hebben zullen die onderliggende problemen eerst aangepakt moeten worden. Zowel het koppel als het individu, kunnen baat hebben bij een ervaren sekstherapeut.
Sekstherapie is psychotherapie die zich toe legt op seksuele problemen door, allereerst ons te leren praten over seksualiteit en de problemen die we er mee hebben. Het doel is koppels instaat te stellen de oorzaak van de problemen beter te begrijpen, hun wensen en behoeften beter te kunnen uiten en over een breder menu te kunnen beschikken op het gebied van sensualiteit en seksuele expressie. Vaak zal men in het begin proberen het plezier en de intimiteit binnen de seksuele relatie te verbeteren zonder de druk van het vrijen en het moeten krijgen van een orgasme.
 
Wat kun je verwachten. Seks therapie begint meestal met veel praten en luisteren. De therapeut zal het koppel helpen met het bespreken van het probleem, het identificeren van factoren, ideeën, gedachten en handelingen die er toe bijdragen.
 
Als je bv een vermindering van je libido ervaart, zal de therapeut  proberen een omgeving of atmosfeer te creeren waarin je minder druk zult ervaren en mogelijk meer open zult komen te staan voor intimiteit. Vaak hebben vrouwen met een laag libido niet het gevoel van seks te missen en denken ze dat er niet veel aan te doen is. Pas als de relatie onder druk komt te staan gaan ze hulp zoeken. Als dat het geval is dan zal de therapeut je van een andere kant naar het probleem laten kijken, niet als tekortkoming van de kant van de vrouw maar als een probleem waar je samen mee zit en waar een gezamelijke oplossing voor gezocht moet worden. Dit vereist natuurlijk het engagement van je partner voor de relatie en dat je samen opzoek gaat naar de dynamiek in die relatie die aanleiding geeft tot het verschil in libido van de een en van de ander. De therapeut zal ook vragen hoeveel tijd je alleen met zijn tweeën doorbrengt. Als dit weinig is dan moet daar eerst op gefocust worden. Ga in gedachten eens terug in de tijd naar toen je nog veel met elkaar deed en probeer van uit die sterktes, die band, die je toen had weer iets op te bouwen. De therapeut zal je ook aanleren meer fysisch liefdevol elkaar aan te raken zonder dat het direct aanleiding moet geven tot seksualiteit.
 
Als je bijvoorbeeld orgasme problemen hebt zal de therapeut je vragen of je vroeger daar last mee had of dat je misschien nog nooit, met of zonder partner, een orgasme hebt kunnen bereiken. Indien dat zo is zal de therapeut proberen te achterhalen of er vroeger misbruik is geweest, of dat er negatieve gevoelens ten opzichte van seksualiteit of masturbatie waren. Je zult aangezet worden je eigen lichaam te ontdekken en te voelen wat je seksueel plezier bezorgt. Eventueel door met een vibrator je zelf te stimuleren al dan niet in aanwezigheid van je partner.
 
De therapeut fungeert vaak als een seksuele voorlichter, die uitlegt hoe het komt dat het bijvoorbeeld pijn kan doen als de vagina droog is en die fabeltjes, zoals dat voorspel eigenlijk geen seks is of alleen voor tieners, uit de wereld helpt.
 
Nadat de therapeut heeft kunnen vast stellen waar het probleem zit en hoe het met de relatie gesteld is, zal er huiswerk gegeven worden waarbij aan de relatie gewerkt moet worden en je technieken aangereikt worden die het vertrouwen in elkaar herstellen en je sensuele gewaarwordingen bij jezelf en je partner weer ontdekt en waarbij je zo je lichamelijke intimiteit terug krijgt. Bij de volgende afspraak wordt dan gevraagd om over de gevoelens en gedachten die tijdens die oefening bij je op kwamen te spreken.
 
Sensate focus exercises. Deze techniek of “oefeningen gefocust op het gevoel” staat vaak centraal in seks therapie. Het is op een gestructureerde manier elkaar aanraken met als doel dat het koppel op zijn gemak raakt en vertrouwd raakt met de naakte intimiteit van het eigen lichaam en dat van de ander.
 
Vaak worden deze oefeningen op maat van het koppel “aangepast” maar over het algemeen gaat het als volgt:
 
De vier stappen van de “sensate focus technique”:
 
Eerste stap  
Elke partner gaat gedurende 30 minuten het naakte lichaam van de ander strelen van kop tot teen voor en achterkant met uitzondering van de borsten en genitalia. De nadruk ligt er op dat de streler het doet op zo’n manier dat hij of zij er het meest van geniet.  Het doel is om te focussen op elke sensatie en de reaktie die het geeft. Als dit te veel en te snel is kan het koppel beginnen met elkaars hand vast te houden en nadien de rug te masseren.
Tweede stap
Het koppel herhaalt de eerste stap, maar nu moet de ontvanger van de strelingen de partner zeggen wat voor soort streling  hij/zij graag heeft en  en hoe het het meest aangenaam is
Derde stap
Doorgaande op de oefening van stap 2, worden nu de borsten en de genitalia er ook bij betrokken maar niet exclusief. De focus ligt op het zich concentreren op het gevoel en het verwoorden van wat je graag hebt zonder het orgasme als doel te hebben.
Vierde stap
Het koppel mag nu elkaar gelijktijdig strelen en stimuleren tot het orgasme en indien beiden dit wensen mag er klassiek gevreeën worden.
 
 
Sekstherapie of couseling/relatietherapie. Als de seksuele problemen zich vooral op het relationele vlak bevinden kan een koppel opteren voor een relatie therapeut en niet direct voor een sekstheapeut kiezen. De relatie therapeut kan dan na verloop van tijd zien of een sekstherapeut nodig is en een doorverwijzing regelen. Uw huisarts of gynaecoloog kan u daar ook voor doorverwijzen.
 
Als u na een eerste contact met de sekstherapeut u niet op uw gemak voelt, is er niets dat u verhindert om een andere te zoeken.
 
Hoe effectief is sekstherapie? Uit studies blijkt dat sekstherapie het meest succevol is bij orgasme problemen, seksuele aversie en vaginisme. Voor een verminderd verlangen of een verlaagd libido is er minder bewijs dat sekstherapie werkt behalve als het vooral gebaseerd is op een relatie probleem of andere emotionele / psychologische problemen.
 
Men moet zich ook realiseren dat sekstherapie of relatie therapie, door de focus te leggen op de intimiteit alleen al een positief effect heeft. Uit dubbel blinde studies met medicatie, die een positieve invloed zou moeteen hebben op seksualiteit, blijkt dat 30% van zij die het placebo kregen een verbetering van de klachten aangeven. Dit suggereert dat het zich realiseren dat er een probleem is en aandacht te geven aan de seksualiteit, op zich al een gunstige invloed heeft .
 
Solo seks therapie? Het komt frequent voor dat vrouwen met een laag libido of problemen met opgewonden te raken alleen, zonder hun partner, hulp zoeken bij een sekstherapeut. Ze denken dat het probleem alleen bij hun ligt. Als u zich daar in herkent moet u er wel bij bedenken dat de partner misschien niet deel uitmaakt van het probleem, maar hij maakt wel deel uit van de oplossing.
 
Soms staat de partner wat weigerachtig ten opzichte van een bezoek aan de therapeut. Probeer hem/haar toch één maal mee te krijgen, zo krijgt de therapeut een inzicht in het standpunt van de ander, wat de kans op succes vergroot en misschien valt het wel mee en blijft de partner mee gaan gedurende de ganse behandeling.

 

Keer terug naar overzicht