Dr Frans Wesling

Angst, gemoedsstoornissen en depressie.

Er zijn weinig wetenschappelijke studies die menopauze in verband brengen met majeure depressies of ernstige gemoedsstoornissen. De meeste vrouwen gaan door overgang en menopauze zonder al te veel gemoedsstoornissen.
Toch kunnen de hormoonschommelingen, de warmteopwellingen, het nachtelijkzweten, de gestoorde slaap, het einde van de vruchtbaarheid, problemen met de gewichtstoename en het veranderende zelfbeeld, en de andere levens problemen die zich dan aandienen, zorgen voor emotionele stress die kan leiden tot humeurschommellingen en in sommige gevallen tot depressies. Veel vrouwen klagen over stemmingswisselingen, angst, het zich niet gelukkig voelen, rond deze periode. Het ouder worden, het wegvallen van de vruchtbaarheid, confronteert ons met de eindigheid van het leven. Vrouwen vragen zich soms af of ze wel genoeg kinderen hebben gekregen en  ook voor vrouwen die er geen hebben door ongewilde onvruchtbaarheid is het vaak een heel moeilijke en confronterende periode.
Uit studies blijkt dat stemmingswisselingen bij 23% van de peri en postmenopauzale vrouwen voorkomt en dat angst, spanning, ongerustheid en paniek meer voorkomt tijdens de overgang dan in de periode er voor, los van het al dan niet aan wezig zijn van een depressie.
Depressie, gemoedstoestand en seksualiteit. De relatie is vaak comlex, depressie kan zowel de oorzaak als het gevolg zijn van het niet goed seksueel functioneren. Het verminderd verlangen kan aangevoeld worden als het gevolg van een depressie maar kan net zo goed als oorzaak van de depressie worden aangegeven. Daarbij komt dat stemmingswisselingen een effect hebben op emoties en die hebben weer weerslag op de relatie en dat reflecteert weer op de seksualiteit.
Verminderd verlangen is de meest voorkomende klacht bij depressie, maar het kan ook op andere niveaus een invloed hebben bijvoorbeeld kan het dan soms moeilijker zijn om een orgasme te bereiken
Anti-depressiva en seksualiteit. De “Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren”, worden tegenwoordig zeer veel voorgeschreven voor depressies en angststoornissenen en hoewel zeer effectieve medicatie, hebben ze zowel bij vrouwen als mannen een invloed op de seksualiteit, met name op het vlak van verlangen, opwinding en het bereiken van een orgasme. 50% van de patienten op SSRI’s geven een vorm van seksuele dysfunctie aan. Gelukkig zijn er andere medicamenten die minder of geen invloed op de seksualiteit hebben zoals Bupropion en Duloxetine. Bupropion zou bij bepaalde vrouwen zelf een gunstig effect op het verlangen en de opwinding hebben.
Oudere medicatie zoals tricyclische antidepressieva en MAO remmers hebben geen ivloed op seksualiteit maar hebben dan weer andere potentieel gevaarlijke bijwerkingen.
Men kan soms de dosis van de SSRI’s proberen te verminderen in de hoop het anti-depressief effect nog te behouden maar minder seksuele bijwerkingen te hebben, maar dit is een moeilijk evenwicht en zal enkel in overleg met de behandelende arts mogen gedaan worden.
(genees)Middelen misbruik en seksualiteit. Angst en depressie kunnen soms aanleiding geven tot het gebruik en misbruik van alcohol en illegale middelen en hoewel dit natuurlijk schade toebrengt aan de gezondheid heeft het ook vaak een negatief effect op seksualiteit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks door het uitlokken van warmte opwellngen, het verstoren van het slaapritme en de daaruit voorkomende oververmoeidheid.
 

Keer terug naar overzicht