Dr Frans Wesling

Seksuele problemen in cijfers: over wat soort aantallen hebben we het?

 
De beschikbare studies geven aan dat één derde tot de helft van de vrouwen in de overgang en de jaren nadien met een of meer van de hier boven beschreven seksuele problemen wordt geconfronteerd. Het is maar recent dat er studies zijn uitgevoerd naar de mate waarin deze problemen als storend worden ervaren. De resultaten van die studies variëren nogal omdat de opzet van deze studies onderling  verschilt. Toch kan men stellen dat seksuele problemen meer voorkomen bij oudere vrouwen, maar tussen  45 en 64 wordt dit meer als storend ervaren dan in de jaren nadien.(1)
 
 
In tegenstelling tot de algemene perceptie, blijven ouderen tot tamelijk hoge leeftijd seksueel actief. Hier onder de resultaten van een telefonische bevraging bij een representatieve steekproef bij 5045 volwassenen Amerikaanse vrouwen boven de 50 jaar. (10)
 
Seksuele activiteit bij oudere vrouwen in de Verenige Staten
 
Leeftijd in jaren   Gemasturbeerd in     Gevreeên (penis-vagina) in    orale sex gekregen in
                                 afgelopen jaar                      afgelopen jaar                 afgelopen jaar


50-59                           54%                       51%                                     34%
60-69                           46%                       42%                                     25%
70-79                           36%                       27%                                       9%
80+                              20%                         8%                                        4%


*In a 2009 national survey of 5,045 older adults published in 
Journal of Sexual Medicine (2010;7[suppl 5]:315-329).

 
 
Deze bevraging geeft aan dat een groot aantal vrouwen nog een grote frequentie van seksuele activiteit vertoont tot ver na hun menopauze. Tussen 50 en 60 rapporteert 36% van de vrouwen nog verschillende malen per maand te vrijen en 17% zegt nog verschillende malen per maand te masturberen. Boven de 60 wordt dit respectievelijk 29% en 10%.
 
Uit deze tabel blijkt ook dat seksuele activiteit af neemt met de leeftijd. Dit geldt ook voor mannen. Uit deze en andere studies blijkt ook dat mannen langer seksueel actief blijven dan vrouwen. Dit verschil neemt toe met toenemende leeftijd. Gedeeltelijk komt dit doordat op hogere leeftijd mannen vaker nog een partner hebben dan vrouwen.  De levens verwachting van vrouwen ligt hoger dan die van mannen. Op hogere leeftijd zijn er gewoon meer vrouwen dan mannen. Uit een andere grote studie bij Amerikaanse mannen en vrouwen tussen 57 en 85 jaar geeft 35% van de vrouwen aan dat ze seksualiteit “eigenlijk niet meer zo belangrijk” vinden, bij de mannen was dit maar 13%. (5)
 
Seksuele problemen worden over het algemeen niet gemeld. Ondanks de omvang van het probleem, spreken de vrouwen hier niet over met hun artsen. In de studie van Amerikaanse vrouwen tussen 57 en 85 gaf maar 22% aan met hun arts over seks te hebben gesproken na hun 50ste. (5)
 
Een meer recente studie heeft gekeken naar hoe en hoeveel vrouwen met seksuele problemen van opwinding en orgasme raad vroegen aan hun arts. Het betrof een groep van 3200 vrouwen van  18 jaar en ouder. Iets meer dan een derde besprak dit met de arts , meestal een gynaecoloog of een huisarts. In 80% van de gevallen was het de vrouw, en niet de arts die over het onderwerp begon. (11)
 

Keer terug naar overzicht